Kasutustingimused

Igaverepuukol.ee veeb on üle interneti kasutatav tarkvara. Keskkond võimaldab autentimata kasutajal pääseda ligi ainult staatilisele informatsioonile, mingeid andmeid peale kasutussessiooni alalhodvate küpsiste me ei kasuta.

Autenditud kasutajatel aitab tarkvara korraldada eelkõige Igavere Puukool OÜ toodete tellimist ja oma tellimuste haldamist. Vastavate õiguste olemasolul ka teisi tegevusi.

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõigile, kes soovivad kasutada igaverepuukol.ee keskkonda. Selleks, et kasutada igaverepuukol.ee keskkonda, peab täitma käesolevaid kasutustingimusi. Kasutustingimustega mittenõustumisel pole õigust keskkonda kasutada. Igavere Puukol OÜ jätab endale õiguse muuta igal ajal kasutustingimusi, selle sisu ja osutatavaid teenuseid. Igavere Puukol OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi ja kasutaja vastutab nende regulaarse jälgimise eest. Külastades igaverepuukol.ee keskkonda peale muudatuste sisseviimist, tähendab see nõustumist muudetud tingimustega.

Igavere Puukol OÜ ei vastuta keskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti keskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

Igavere Puukol OÜ võib keskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

Igavere Puukol OÜ töötleb isikuandmeid, mille tuvastatud kasutajad on igaverepuukol.ee keskkonda edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks. Kasutajal on õigus enda andmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse aadressile info@igaverepuukol.ee. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada igaverepuukol.ee teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine. Igavere Puukol OÜ ei anna üle ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele. igaverepuukol.ee keskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Igavere Puukol OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.